Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5267 – Sun Capital/SCS Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES