Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5267 – Sun Capital/SCS Group) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP