Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5267 – Sun Capital/SCS Group) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP