Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/88 av den 17 januari 2017 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker