Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/88 zo 17. januára 2017, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny