Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/88 al Comisiei din 17 ianuarie 2017 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume