Uitvoeringsverordening (EU) 2017/88 van de Commissie van 17 januari 2017 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit