Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/88 tas-17 ta' Jannar 2017 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex