2017 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/88, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti