Mål T-312/15: Talan väckt den 9 juni 2015 – Market Watch mot harmoniseringskontoret – Glaxo Group (MITOCHRON)