Zadeva T-312/15: Tožba, vložena 9. junija 2015 – Market Watch v UUNT – Glaxo Group (MITOCHRON)