Vec T-312/15: Žaloba podaná 9. júna 2015 – Market Watch/ÚHVT – Glaxo Group (MITOCHRON)