Zadeva C-148/08: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 9. aprila 2008 vložilo Juzgado de lo Mercantil de Málaga (Španija) – Finn Mejnertsen proti Betini Mandal Barsoe