2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-24 ta' April 2007 b'osservazzjonijiet li jagħmlu parti integrali minnha dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2005, Taqsima VI - Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))