2. 2007 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl 2005 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį, VI skirsnis - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (C6-0469/2006 - 2006/2075(DEC))