2009/240/EK: A Bizottság határozata ( 2009. március 4. ) a tagállamoknak a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján bizonyos eltérések alkalmazására való felhatalmazásáról (az értesítés a C(2009) 1327. számú dokumentummal történt)