Asia T-70/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 9.7.2008 — Audi v. SMHV (Vorsprung durch Technik) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Vorsprung durch Technik rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tutkijan osittainen kieltäytyminen rekisteröinnistä — Oikeus tulla kuulluksi)