Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 279/2008 tas- 27 ta’ Marzu 2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni tal-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom