Nařízení Komise (ES) č. 279/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu