Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill Dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed fil-Kumitat ta’ Kooperazzjoni stabbilit mill-Ftehim ta’ Kooperazzjoni u Unjoni Doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ San Marino fid-dawl tal-adozzjoni tad-deċiżjoni “omnibus”