Decyzja Komisji z dnia 06/11/2009 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.5620 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES / MOELLERGRUPPEN / JV) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)