Beschikking van de Commissie van 06/11/2009 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.5620 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES / MOELLERGRUPPEN / JV) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)