Komisjoni otsus, 06/11/2009, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.5620 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES / MOELLERGRUPPEN / JV) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)