Rozhodnutí Komise ze dne 06/11/2009 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.5620 - VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES / MOELLERGRUPPEN / JV) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)