1999/683/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1999, lampaan bluetongue-tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä tietyillä Kreikan alueilla tehdyn päätöksen 1999/293/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3106) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)