1999/683/EF: Kommissionens beslutning af 7. oktober 1999 om anden ændring af beslutning 1999/293/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for bluetongue i visse områder af Grækenland (meddelt under nummer K(1999) 3106) (EØS-relevant tekst) (Kun den græske udgave er autentisk)