Streszczenie sprawozdania rocznego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za 2016 r