Mål T-341/19: Tribunalens dom av den 28 maj 2020 – Martínez Albainox mot EUIPO – Taser International (TASER) (EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärket TASER – Äldre EU-ordmärket TASER – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001 – Skada på renommé – Otillbörligt utnyttjande av det äldre varumärkets särprägel eller renommé – Artikel 8.5 i förordning 2017/1001)