Zadeva T-341/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. maja 2020 – Martínez Albainox/EUIPO – Taser International (TASER) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije TASER – Prejšnji besedni znamki Evropske unije TASER – Relativni razlogi za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Škodovanje ugledu – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke – Člen 8(5) Uredbe 2017/1001)