Lieta T-341/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 28. maija spriedums – Martínez Albainox/EUIPO – Taser International (“TASER”) (Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme “TASER” – Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “TASER” – Relatīvi atteikuma pamati – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Kaitējums reputācijai – Netaisnīgi gūts labums no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas – Regulas 2017/1001 8. panta 5. punkts)