T-341/19. sz. ügy: A Törvényszék 2020. május 28-i ítélete – Martínez Albainox kontra EUIPO – Taser International (TASER) („Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – TASER európai uniós ábrás védjegy – Korábbi TASER európai uniós szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró okok – Összetéveszthetőség – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja – A jóhírnév sérelme – A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználása – Az (EU) 2017/1001 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)