2009/481/ES: Rozhodnutie Rady zo 6. apríla 2009 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch