Statsstøtte — Frankrig — Statsstøtte SA.49414 (2019/NN) — reform af retlige og reguleringsmæssige rammer for lagring af gas i Frankrig — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter artikel 108, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådeEØS-relevant tekst.