Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1605 av den 30 oktober 2020 om avslutande av den partiella interimsöversynen av de antidumpnings- och utjämningsåtgärder som tillämpas på import av vissa grafitelektrodsystem med ursprung i Indien