14/02/2008 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5026 - KKR / NORTHGATE INFORMATION SOLUTIONS)Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)