Klausimas raštu E-010010/10 Michael Cramer (Verts/ALE) Komisijai. Signalizavimo ir sertifikavimo sistemų sąveika visoje Europos Sąjungoje