Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1238 (2020. gada 17. jūnijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/40 groza attiecībā uz skolu apgādes programmas īstenošanas novērtēšanu