Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 256/2002 tat-12 ta’ Frar 2002 dwar l-awtorizzazzjoni provviżorja ta’ addittivi ġodda, il-prolongazzjoni ta’ awtorizzazzjoni provviżorja ta’ addittiv u l-awtorizzazzjoni permanenti ta’ addittiv fl-għalf (Test b’ rilevanza għaż-ŻEE)