Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2002 af 12. februar 2002 om foreløbig tilladelse til nye tilsætningsstoffer, forlængelse af en foreløbig tilladelse til et tilsætningsstof og permanent tilladelse til et tilsætningsstof til foderstoffer (EØS-relevant tekst)