Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8920 – Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )