Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8920 – Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP. )