Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8920 – Mitsubishi Corporation/Arjun Infrastructure Partners/South Staffordshire) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )