Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 marca 2009 r.