Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 535/2012, 21. juuni 2012 , millega kehtestatakse munade eksporditoetused