Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4694 — RCI Banque/RFS) EØS-relevant tekst