Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4694 – RCI Banque/RFS) Text s významem pro EHP