Esimese Astme Kohtu otsus (teine koda), 12. mai 2009.$