Απόφαση του Πρωτοδικείου (δεύτερο τμήμα) της 12ης Μαΐου 2009.$