Mål T-321/08: Talan väckt den 12 augusti 2008 – Cimino mot kommissionen