Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1519/2007 tad- 19 ta’ Diċembru 2007 li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2430/1999, (KE) Nru 418/2001 u (KE) Nru 162/2003 fir-rigward tat-termini ta’ l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti addittivi fl-oġġetti ta’ l-għalf li jagħmlu parti mill-grupp tal-coccidiostats u ta’ sustanzi mediċinali oħrajn (Test b’relevanza għaż-ŻEE)